Menu

Alkohola koncentrācijas pārbaude Stokholmā

Stokholmas brīvostā ir uzstādīti Alkohola koncentrācijas pārbaudes kontrolposteņi. Tie ir automātiski, kas nozīmē, ka Jums, transportlīdzekļa vadītājam, kurš ierodas brīvostā, pašam ir jāveic izelpas mērījums, pirms Jūs pametat ostas teritoriju.

Rīkojieties šādi

theinstructions

Nobraucot no prāmja, Jūs nonāksiet pie viena no kontrolposteņiem. Novietojiet mēraparātu 2 cm attālumā no mutes un 2 sekundes spēcīgi pūtiet mēraparātā. Higiēnisku apsvērumu dēļ nepieskarieties uzgalim. Padoms: Ja nekas nenotiek pēc tam, kad esat iepūtis mēraparātā, mēģiniet pūst spēcīgāk un tuvāk uzgalim. Ja izelpas mērījums ir pieņemams, barjera tiks pacelta un Jūs varēsiet turpināt ceļu. Savukārt, ja tiks konstatēts pārāk augsts alkohola saturs, barjera paliks slēgta un muitas personāla darbinieki tiks izsaukti pie Jums.

Palīdzība

Satiksmes vadības centrs uzrauga Alkohola koncentrācijas pārbaudes kontrolposteņus. Ja Jums rodas neskaidrības un ir nepieciešama palīdzība, Jūs varat nospiest piemērotu valodas pogu un sazināties ar personālu, kas Jums palīdzēs visas procedūras garumā.

Jūsu viedoklis
Mēs vēlamies zināt Jūsu viedokli par Stokholmas brīvostas Alkohola koncentrācijas pārbaudes kontrolposteņu darbību. Noklikšķiniet uz saites un aizpildiet izvērtēšanas anketu. Anketas ir pieejamas arī uz prāmja. Kā paldies par Jūsu palīdzību, Jūs varat laimēt viena gada abonementu žurnālam Motorföraren.

Back to top