Menu

Автоматична проверка за употреба на алкохол

Проверката за употреба на алкохол в пристанище Стокхолм е оборудвана с автоматични контролни станции. Водачите на МПС извършват сами проверката преди да напуснат територията на пристанището.

Указания

theinstructions

След напускане на ферибота навлизате в територията на една от контролните станции. Вече при контролната станция, взимате мундщука и го слагате на 2 см от устата си, след което духате силно в продължение на 2 секунди. По хигиенични съображения, моля не допирайте мундщука до устата си. Съвет: Ако не се отчете резултат при първия опит, моля повторете като духате по-силно и по-близо до мундщука. Ако пробата е отрицателна, бариерата се вдига и вие можете да продължите. Ако пробата е положителна, бариерата остава спусната и служители се извикват на място.

Помощ

Системата се наблюдава от Централа за пътно-транспортно управление. При нужда от помощ, моля натиснете бутона със съответния език за контакт със служител, който ще ви направлява през целия процес.

Какво е Вашето мнение?
Как според Вас функционира проверката за алкохол в пристанище Стокхолм? Моля, натиснете линка по долу и попълнете анкетата. Анкетите могат да се намерят и  на борда на ферибота. Имате възможност да спечелите едногодишен абонамент за списание Водач на МПС.

Back to top